Digisense

ਡੀਜੀਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ?

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਸੇੰਸ - ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੱਲ , ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24*7 ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ।

ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ,ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਡਿਜੀਸੇੰਸ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

  • ਲਾਇਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
  • ਜੀਓ ਫੈੰਸ ਬਣਾਉਣਾ
    ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ
  • ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ

ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ

ਇਹ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੋਨੀਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹੋ - ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਲਰਟ

ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਮਾਨੀਟਰ

  • ਰੋਜਾਨਾ/ਸੰਚਤ ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਇੰਜਨ
  • ਰੋਜਾਨਾ ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਪੀਟੀਓ
  • ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ
ਰੋਜਾਨਾ/ਸੰਚਤ ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਇੰਜਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਰੋਜਾਨਾ ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਪੀਟੀਓ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਟੀਓ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ

ਵਾਹਨ ਸਪੀਡ ਫੀਚਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੁਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਡੀਜੀਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਏਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ:Google Play
ਡਿਜੀਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।