Arjun Novo
  • अर्जुन नोवो ६०५ डी आय - आय ४ व्हील ड्राइव्ह
  • अर्जुन नोवो ६०५ डीएल - आय
  • अर्जुन नोवो ६०५ डीएल - पीएस
  • अर्जुन नोवो 605 DI-MS at ४९.९ HP

इंजीन

अश्वशक्ती ५७ एचपी
सिलिंडरची संख्या
विस्थापन (सीसी) ३,५३१
एअर क्लीनर (हवा शुद्धक) कोरड्या प्रकारचा क्लोग निर्देशकासह
दर मिनिटाला होणारे फेरे (आरपीएम) २,१००
थंड करण्याची व्यवस्था शक्तीने फिरवलेले कुलंट
 

मापे

इंधन टाकी (लिटर्स) ६६
लांबी (मिमी) ३,६६०
उंची (एक्झौस्ट पाईप पर्यंत) (मिमी) २,१३०
चाकांची रुंदी (मिमी) २,१४५
 

परिवहन

परिवहन प्रकार सिन्क्रोमेश
वेगांची संख्या १५ पुढे + १५ मागे
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) १. ७१ किमी प्रति तास
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) ३३. ०५ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) १. ६९ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) ३३. २३ किमी प्रति तास
क्लच दुहेरी डायफ्राम प्रकारचा
प्रमुख क्लच ३०६
पीटीओ क्लच २८०
पिटीओ एचपी (hp) ५०.३
पिटीओ प्रकार एसएलआय पीटीओ, ५४०+आर/५४०+५४०E
पिटीओ वेग ५४०
 

हायड्रोलीक्स

हायड्रोलीक्स पंप प्रवाह(एलपीएम) ४०
उचलण्याची क्षमता (किलोग्राम) २,२००
 

ब्रेक आणि स्टीअरिंग

ब्रेक चा प्रकार यांत्रिक, तेलात बुडवलेले अनेक डिस्क ब्रेक
स्टीअरिंग चा प्रकार शक्तीयुक्त (पॉवर) स्टीअरिंग
 

टायर

पुढील ९.५ -२४ (८ पीआर)
मागील १६.९ - २८ (१२पीआर)
 

इंजीन

अश्वशक्ती ५७ एचपी
सिलिंडरची संख्या
विस्थापन (सीसी) ३,५३१
एअर क्लीनर (हवा शुद्धक) कोरड्या प्रकारचा क्लोग निर्देशकासह
दर मिनिटाला होणारे फेरे (आरपीएम) २,०११
थंड करण्याची व्यवस्था शक्तीने फिरवलेले कुलंट
 

मापे

इंधन टाकी (लिटर्स) ६६
लांबी (मिमी) ३,६६०
उंची (एक्झौस्ट पाईप पर्यंत) (मिमी) २,१३०
चाकांची रुंदी (मिमी) २,१४५
 

परिवहन

परिवहन प्रकार यांत्रिक, सिन्क्रोमेश
वेगांची संख्या १५ पुढे + ३ मागे
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) १.६९ किमी प्रति तास
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) ३३.२३ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) ३.१८ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) १७.७२ किमी प्रति तास
क्लच दुहेरी डायफ्राम प्रकारचा
प्रमुख क्लच ३०६
पीटीओ क्लच २८०
पिटीओ एचपी (hp) ५०.३
पिटीओ प्रकार एसएलआय पीटीओ, ५४०+आर/५४०+५४०E
पिटीओ वेग ५४०
 

हायड्रोलीक्स

हायड्रोलीक्स पंप प्रवाह(एलपीएम) ४०
उचलण्याची क्षमता (किलोग्राम) २,२००
 

ब्रेक आणि स्टीअरिंग

ब्रेक चा प्रकार यांत्रिक, तेलात बुडवलेले अनेक डिस्क ब्रेक
स्टीअरिंग चा प्रकार शक्तीयुक्त (पॉवर) स्टीअरिंग
 

टायर

पुढील ७.५ - १६ (८पीआर)
मागील १६.९ - २८ (१२पिआर)
 

* शटल शिफ्ट वैरिएंट मध्ये उपलब्ध

इंजीन

अश्वशक्ती ५२ एचपी
सिलिंडरची संख्या
विस्थापन (सीसी) ३,५३१
एअर क्लीनर (हवा शुद्धक) कोरड्या प्रकारचा क्लोग निर्देशकासह
दर मिनिटाला होणारे फेरे (आरपीएम) २,०११
थंड करण्याची व्यवस्था शक्तीने फिरवलेले कुलंट
 

मापे

इंधन टाकी (लिटर्स) ६६
लांबी (मिमी) ३,६६०
उंची (एक्झौस्ट पाईप पर्यंत) (मिमी) २,१००
चाकांची रुंदी (मिमी) २,१४५
 

परिवहन

परिवहन प्रकार यांत्रिक, सिन्क्रोमेश
वेगांची संख्या १५ पुढे + ३ मागे
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) १.६३ किमी प्रति तास
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) ३२.०४ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) ३.०९ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) १७.२३ किमी प्रति तास
क्लच दुहेरी डायफ्राम प्रकारचा
प्रमुख क्लच ३०६
पीटीओ क्लच २८०
पिटीओ एचपी (hp) ४४.९३
पिटीओ प्रकार एसएलआय पीटीओ, ५४०+आर/५४०+५४०E
पिटीओ वेग ५४०
 

हायड्रोलीक्स

हायड्रोलीक्स पंप प्रवाह(एलपीएम) ४०
उचलण्याची क्षमता (किलोग्राम) २,२००
 

ब्रेक आणि स्टीअरिंग

ब्रेक चा प्रकार यांत्रिक, तेलात बुडवलेले अनेक डिस्क ब्रेक
स्टीअरिंग चा प्रकार शक्तीयुक्त (पॉवर) स्टीअरिंग
 

टायर

पुढील ७.५ - १६ (८पीआर)
मागील १४.९ - २८ (१२पिआर)
 

इंजीन

अश्वशक्ती ४९.९ एचपी
सिलिंडरची संख्या
विस्थापन (सीसी) ३१९२
एअर क्लीनर (हवा शुद्धक) कोरड्या प्रकारचा क्लोग निर्देशकासह
दर मिनिटाला होणारे फेरे (आरपीएम) २,१००
थंड करण्याची व्यवस्था शक्तीने फिरवलेले कुलंट
 

मापे

इंधन टाकी (लिटर्स) ६०
लांबी (मिमी) ३६६०
उंची (एक्झौस्ट पाईप पर्यंत) (मिमी) २१००/ २१३०
चाकांची रुंदी (मिमी) २१४५/ २१७५
 

परिवहन

परिवहन प्रकार यांत्रिक, सिन्क्रोमेश
वेगांची संख्या 15 पुढे + 3 मागे
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) १.६३/१.६९ किमी प्रति तास
पुढे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) ३२.०४/३३.२३ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात कमी) ३.०९/३.१८ किमी प्रति तास
मागे जाण्याचा वेग (सर्वात जास्त) १७.२३/ १७.७२ किमी प्रति तास
क्लच दुहेरी डायफ्राम प्रकारचा
प्रमुख क्लच ३०६
पीटीओ क्लच २८०
पिटीओ एचपी (hp) ४३.५
पिटीओ प्रकार एसएलआय पीटीओ, 540 + आर/540 + 540ई
पिटीओ वेग ५४०
 

हायड्रोलीक्स

हायड्रोलीक्स पंप प्रवाह(एलपीएम) १८००
उचलण्याची क्षमता (किलोग्राम) ३७
 

ब्रेक आणि स्टीअरिंग

ब्रेक चा प्रकार यांत्रिक, तेलात बुडवलेले अनेक डिस्क ब्रेक
स्टीअरिंग चा प्रकार शक्तीयुक्त (पॉवर) स्टीअरिंग
 

टायर

पुढील ७.५ - १६ (८ पीआर)
मागील १६.९ - २८ (१२ पीआर)